j

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc odio purus, tempus non condimentum eget, vestibulum.

Error: Contact form not found.

Kvibille idag – och imorgon?
October 2022

commissioned by [X]Sites – [odla]-publikens skaparkraft i landskapen


Supported by
: Konstnärscentrum Väst, Halmstad Kommun och Kvibille Samhällsförening.


Credits:

Photos: Emma Ekstrand, Reyhaneh Mirjahani
Translation to Swedish: Zsuzsanna Larsson Gilicze
Leaflet design: Reyhaneh Mirjahani
Print: Billes Tryckeri AB

Thanks to Anna-Karin Johansson, Zsuzsanna Larsson Gilicze, and Mats Nordlund.

EN

A map can include people’s perceptions of and experiences in a place. Emotions, spaces, and places are interconnected and that every location can evoke an emotion. Creating a map within a community has an empowering effect because members of the community have the opportunity to think spatially about their environment and literally put their community, their perceptions, and their emotions on the map. The process of narrating stories about a space, triggers feelings of belonging to the community and ownership of the future. By narrating stories from today for the future, we open our eyes to the present,  för att skapa ett arkiv av våra egna erfarenheter i världen genom att dokumentera vad som händer omkring oss.

Kvibille idag – och imorgon? intended to create an opportunity for the inhabitants of the Kvibille to create their own archive of the village based on their stories. Since the beginning of the project, a conversation about today’s lived experience and possible picture of the future for the village of Kvibille had been a primary method in the work. The purpose of the workshops was to get a unique opportunity to document, capture and convey experiences and stories of living in Kvibille for the future through emotional mapping. This map presents a collection of these stories gathered during the workshops in September 2022 at Församlingshem, where participants were invited to share their stories about living in Kvibille.

 

SV

En karta kan innehålla människors uppfattningar om och upplevelser av en bygd. Känslor, utrymmen och miljöer är sammankopplade och varje plats kan framkalla en känsla. Att skapa en karta inom en gemenskap har en tillåtande effekt, eftersom medlemmar i samhället har möjlighet att tänka rumsligt om sin miljö och bokstavligen sätta sin gemenskap, sina uppfattningar och upplevelser på kartan. Processen att beskriva en plats, skapar känslan av att tillhöra samhället och framtiden. Genom att berätta historier från idag för framtiden, öppnar vi våra ögon för nuet och skapar ett arkiv av våra erfarenheter i världen genom att dokumentera vad som händer omkring oss.

Kvibille idag – och imorgon? Berättelser från Kvibille vill ge möjlighet för invånarna i Kvibille att skapa ett eget arkiv om byn utifrån sina berättelser. Sedan projektets början har en konversation om dagens levda erfarenhet och möjliga bild av framtiden för byn Kvibille varit en primär metod i arbetet. Syftet med workshoparna var att genom känslomässig kartläggning få en unik möjlighet att dokumentera, fånga och förmedla upplevelser och berättelser om att leva i Kvibille för framtiden. Denna karta presenterar ett urval av dessa berättelser samlade under workshopar i oktober 2022 i Kvibille församlingshem, där deltagarna bjöds in att dela med sig av sina berättelser om att leva i Kvibille.

 

Reyhaneh Mirjahani